top of page
  • תמונת הסופר/תעו"ד נדב קימל

אירוע שטופל במשרד בנושא שר"מ

עודכן: 4 במאי 2022

הגיע למשרד תיק של אזרח אשר מקבל קצבת זקנה מזה מספר שנים, ובנוסף גם קצבת שר"מ עוד בטרם הגיעו לגיל 67 בגובה של 112% אשר זכתה אותו בקצבה בגובה של 3,334 ₪. המקרה היה לבחון האם ניתן יהיה להגיש תביעת החמרת מצב ולקבל 188% שזו בעצם הקצבה הגבוהה ביותר שבה ניתן לקבל יחד עם קצבת הזקנה, כאשר גובה קצבה של 188% עומד על 5,341 ₪. כאן המקום לציין כי באותו התיק, התובע היה זכאי עוד מספר שנים קודם להגשת התביעה להחמרת מצב, לקבל גם קצבאות מהביטוח הסיעודי שרכש לעצמו ממספר חברות ביטוח שם היה מבוטח.


הניסיון הראשון לא צלח, התביעה נדחתה על הסף במסדרונות הביטוח הלאומי לאחר עיון בלבד של רופא מומחה מטעם הביטוח הלאומי כאשר תשובת המחלקה הייתה כי המקרה אינו עונה לתנאים. בנקודה זו חשובה לי תשומת ליבכם כי מרביתכם יודעים או בטח חושבים כי לאחר הגשת תביעה, המוסד חייב לזמן אותנו לוועדה רפואית לבדיקה פרונטאלית משמע התובע נבדק מול הרופא, אך כל זה נכון עד גיל זקנה, לאחר הגיענו לגיל זקנה, נכנסים לתוקף מספר רב של חוקים ותקנות וביניהם גם תקנה 9 לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (מתן שירותים מיוחדים) אשר מאפשרת למוסד לביטוח לאומי לאחר בחינת החומר הרפואי שהוגש יחד עם התביעה, לדחות את התביעה על הסף וזאת מבלי לזמן את מגיש התביעה או המייצג לאור כך שאין בחומר הרפואי עדות לשינוי מצבו הרפואי של התובע מאז הבדיקה הקודמת ולכן הוא רשאי בנקודה זו לפנות לבית הדין לעבודה. מניח שבוודאי מקומם או מרתיח את חלקכם, אבל זהו החוק !!! מייד התגייסו טובי המוחות ואנשי המקצוע במשרד והוחלט כמו תמיד – תשובה כזו לא מקובלת עלינו ואנחנו בוודאי לא מוותרים ומגישים תביעה פעם נוספת. לאחר תקופה לא ארוכה, הוגשה כמובן תביעה נוספת למוסד לביטוח לאומי על מנת לבחון הפעם את זכאותו של התובע בתיק, והפעם הבשורה המתוקה לא אחרה לבוא, תביעתו אושרה רטרואקטיבית מספר חודשים והחלטת המוסד הייתה כי הקביעה הינה לצמיתות. הסכומים המוצגים במאמר מעודכנים לינואר 2020.6 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page