top of page
  • תמונת הסופר/תעו"ד נדב קימל

מהו ייפוי כח מתמשך?

עודכן: 4 במאי 2022

ייפוי כוח מתמשך הינו כלי משפטי המאפשר לכל אדם אשר בחוק יוגדר כ "ממנה" לשמור על זכויותיו ולהבטיח את עתידו ועצמאותו. החוק קובע כי ניתן לעשות צוואה אשר תוקפה יכנס לתקוף לאחר לכתו של מבקש עשיית הצוואה לעולם הבא. ייפוי כוח מתמשך הינו בעצם מסמך משפטי המאפשר לכל אדם בגיר (מעל גיל 18) לקבוע היום על ידי מי ינוהלו ענייניו בעתיד כאשר הוא עצמו כבר לא יוכל לעשות זאת לאור בעיות רפואיות שונות. במצב בו אנו מסוגלים לקבל החלטות ולבצען כיום ללא כל סיוע או תלות, אנו רשאים לקבוע מבעוד מועד ולבחור בעצמנו מי ינהל ויטפל בעניינו כאשר המצב ישתנה לרעה זאת בשל מצבים רפואיים בלתי צפויים כגון מחלות קשות, לדוגמא מגפת הקורונה שחווינו, תאונות מכל סוג, ירידה תפקודית בשלבי ההזדקנות או בעיות נפשיות אשר עלולות לגרום למוגבלות ביכולות התפקוד שלנו.

על מנת לפתור שאלות סבוכות אשר עלולות לצוף בעתיד, הממנה רשאי לקבוע כבר היום מי יוסמך יהיה לפעול בשמו כאשר הוא עצמו לא יוכל לעשות כן לאור מצב רפואי. חשוב לציין כי הממנה רשאי למנות יותר מאדם אחד לצורך כך, וראוי לציין כי לרוב הממנה מבקש למנות את צאצאיו הקרובים ביותר כממונים.

חשוב לציין כי הממנה הוא שמחליט על מה יחול ייפוי הכוח המתמשך, כלומר האם על כל ענייניו האישיים או חלקם, היבטים רפואיים כגון האם אדם מעוניין להיות מחובר למכונת הנשמה, בנושאי רכוש שונים וכיו"ב או שייפוי הכוח המתמשך יחול רק על חלקם.ייפוי כוח מתמשך הינו מסמך משפטי אשר מסייע הלכה למעשה לקבוע לעצמנו ובעצמנו איך ומי ינהל את רכושנו ועתידנו עבורנו.

צוות המשרד עומד לשרותכם בכל שאלה וישמח לסייע גם לכם לקבוע את עתידכם בצורה מהירה ומקצועית.5 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page