top of page
  • תמונת הסופר/תעו"ד נדב קימל

ביטוח לאומי שירותים רפואיים מיוחדים – שר"מ

עודכן: 4 במאי 2022

קצבת שירותים רפואיים מיוחדים או בשמה המקצועי – שר"מ ניתנת לכל אזרח בעקבות מחלה או ריבוי בעיות רפואיות, תאונות קשות וכיו"ב אשר לאור מצב זה אנו לא יכולים לבצע את רוב פעולות היומיום באופן עצמאי וזקוקים לסיוע ועזרה של הקרובים לנו.

במידה ואושרה לנו קצבה שירותים מיוחדים לצמיתות, אזי הקצבה משולמת ע"י המוסד לביטוח לאומי עד גיל 120 כלומר מגיל זקנה (62 לשנית או 67 לגברים), הקצבה ממשיכה להיות משולמת ומצטרפת לקצבת הזקנה שלנו ולא מחליפה אותה.


ישנן 3 דרגות זכאות הראשונה 50% השנייה 112% והשלישית 188%. גובה הקצבאות בכל אחת הוא: 1,427 ₪, 3,334 ₪, 5,341 ₪ בהתאמה.

בנקודה זו אני חייב לצאת מהמסלול ולציין במספר מילים מהי גמלת זקנה אשר משולמת אף היא מעת המוסד לביטוח לאומי, אך אם שר"מ ניתן להגיש עד גיל זקנה, תביעה לקבלת גמלת סיעוד ניתן להגיש רק לאחר הגעתנו לגיל זקנה בעקבות מחלה או בעיות רפואיות קיים קושי בפעולות היומיום ומגיש התביעה זקוק לסיוע, השגחה ולעזרה בתפקוד. חשוב לציין כי לקבלת גמלת סיעוד מביטוח לאומי מעבר למבחנים בהקשר לפאן הרפואי / בריאותי, ביטוח לאומי מבקש לבחון גם את הכנסות בני הזוג, מבחן הכנסות, ולוודא שהם עומדים בתנאים.

הכנסות מחושבות הם: כל הכנסה מעבודה או מפנסיה שכ"ד, קצבת זקנה מביטוח לאומי. הכנסות שלא מחשבות הם: קצבת סיעוד מחברת ביטוח פרטית / קבוצתית וכן מרדיפות הנאצים.

ועכשיו נחזור למסלול הרגיל – מסלול השר"מ, היות וכאן הנקודה החשובה לציין כי לא ניתן לקבל גם שר"מ וגם גמלת סיעוד מעת המוסד לביטוח לאומי, כלומר מי שקיבל קצבת שר"מ טרם הגעתו לגיל זקנה, ממשיך לקבל שר"מ גם לאחר הזקנה יחד עם קצבת זקנה, ואינו יכול להגיש תביעה לגמלת סיעוד במקום או ביחד. וכך גם להיפך, מי שלא הגיש תביעה לשר"מ וכבר הגיע לגיל זקנה, אינו יכול יותר להגיש תביעה לשר"מ אלא יכול להגיש תביעה אך ורק לקבלת גמלת סיעוד.

חשוב לציין כי אומנם החוק מאפשר להמשיך ולעבוד לאחר גיל זקנה ואף לדחות את מועד קבלת קצבת הזקנה מעבר לגיל 62 לשנים או 67 לגברים, אך לא כך הדבר הוא לגבי הגשת תביעות, כלומר עדיין תביעה לשר"מ ניתן יהיה להגיש רק עד גיל 62 או 67 בהתאמה וכן גמלת סיעוד מגיל זקנה והלאה. הסכומים המוצגים במאמר מעודכנים לינואר 2020.


2 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page